طبلکاری به در خانه ی بدهکارش می رود، اما به جای پول به عشق می رسد. این خلاصه ای از داستان نمایشنامه «خرس» از آنتوان چخوف است که این روزها به کارگردانی «کیوان ظهرابی» و با بازی لیلی صبری، ...