خودروها یک زبان مخصوص خود را دارند. اگر خیلی با دنیای آن‌ها آشنا نیستید، ممکن است درک برخی کلمات و عبارات خودرویی برای شما کار بسیار سختی باشد. الزاماً نباید برای رانندگی با یک خودرو با همه اصطلاحات و لغات ...