نیوزلند آب و هوایی معتدل و مطلوب دارد و در ماه‌های گرم سال سواحل جزیره‌ی شمالی زمان مناسبی برای استفاده از ساحل است و در مقابل در فصل سرد مردم در جزیره‌ی جنوبی به تفریحات زمستانی می‌پردازند. نیوزلند از دو ...