سرویس نیوز پلاس اپل چندی پیش معرفی شده و با توجه به استقبال کاربران از سرویس قبلی یعنی اپل نیوز، پیش بینی می شد که توجهات زیادی به این سرویس جدید جلب شود. هزینه اشتراک ماهیانه در نیوز پلاس اپل، ...