نقد فیلم «کلمبوس» کلمبوس آخرین ساخته ی «هاتف علیمردانی»، این روزها بر روی پرده ی سینماهای ایران قرار دارد و با تیزرهای جذابش افراد زیادی را به سینما فراخوانده است. علیمردانی پیش از کمدی کلبوس فیلم های دیگری از جمله ...