فیات کرایسلر در نظر دارد که یک اکوسیستم جهانی برای خودروهای متصل ایجاد کند و برای محقق شدن چنین امری، یک تفاهمنامه همکاری با شرکت های گوگل و سامسونگ به امضا رسانده که براساس آن این گروه تا سال ۲۰۲۳ ...