هانری کارتیه برسون، عکاس و فیلمساز فرانسوی، به عنوان پیشگام عکاسی خیابانی شناخته می‌شود. آثار سیاه و سفید او در میان زیباترین تصاویر قرن بیستم قرار دارند. شاید این هنرمند بیشتر به خاطر کتاب ” لحظه قطعی” سال ۱۹۵۲، که ...