نقد فیلم ما همه با هم هستیم نام «کمال تبریزی» با فیلم «مارمولک» گره خورده است، فیلمی پر از کنایه های تند و مشخص به جامعه ای که حاکمیت کشور را در دست دارد. تبریزی پیش از آن با جنگ ...

«در جهان معاصر تصویر دیگر بازتاب واقعیت نیست.» این جمله محوریت فیلم «سوءتفاهم» است؛ جمله ای که به مخاطب یادآوری می کند با کارگردانی رو به رو است که فلسفه خوانده است. «احمدرضا معتمدی»، فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه ...

نقد فیلم «کلمبوس» کلمبوس آخرین ساخته ی «هاتف علیمردانی»، این روزها بر روی پرده ی سینماهای ایران قرار دارد و با تیزرهای جذابش افراد زیادی را به سینما فراخوانده است. علیمردانی پیش از کمدی کلبوس فیلم های دیگری از جمله ...

عباس نظام دوست همه چیز خوب است، بازی به اوج هیجان رسیده، همه شخصیت های فیلم و بیننده های نشسته در سالن، منتظر رو شدن برگ دکتر هستند، آیا دکتر گرگ است؟ صدای تپیدن قلب ها بلند شده، اما ناگهان ...