دریای مواجی روی صحنه موج هایش را به سوی تماشاگران می فرستد و پیرمردی تنها، بر روی یک قایق در این دریای مواج سرگردان است، پیرمردی که در عشق دختری جوان می سوزد. این بخشی از نمایش «اپرای عروسکی عشق» ...