سفر انسان به فضا چندین سال است که شکلی طبیعی به خود گرفته و دیگر از رفت و آمدهای بشر به فضا، تعجب نمی کنیم. اما چه نظری می توانیم در خصوص یک هتل فضایی داشته باشیم؟ ایستگاه فضایی آرورا ...