در زمین مکان های مختلفی وجود دارد که برخی از آن ها احتمالا بسیار ترسناک خواهند بود، اما شاید هیچ یک از این مکان ها نتواند به اندازه یک هتل متروکه ترسناک باشد. اقامتگاه هایی که قرار بود روزی میزبان ...