بعد از تجربه کردن اقامت در انواع هتل‌ها با مناظر متنوع از منظره رو به جنگل و درختان سرسبز تا مناظر رو به دریا، نوبت تجربه اقامت در هتل زیر آب در کنار آبزیان فرا رسیده است. خوابیدن در کنار ...

در زمین مکان های مختلفی وجود دارد که برخی از آن ها احتمالا بسیار ترسناک خواهند بود، اما شاید هیچ یک از این مکان ها نتواند به اندازه یک هتل متروکه ترسناک باشد. اقامتگاه هایی که قرار بود روزی میزبان ...

وقت آن رسیده است که مسافران روزهای طولانی که زیر تابش خورشید قرار می گرفتند را فراموش کنند، روی صف های طولانی برای دوش گرفتن کنار دریا خط بکشند، استخر موج ها را فراموش نمایند! چرا که هتل هایی ساخته ...