«هت تریک» آخرین ساخته ی «رامتین لوافی» بعد از فیلم های «آرام باش و تا هفت بشمار» و «برلین منفی هفت» است. او در این فیلم از بازی «امیر جدیدی»، «پریناز ایزدیار»، «صابر ابر» و «ماهور الوند» استفاده کرده و ...