تا به حال شرکت‌های پرشمار و زیادی وارد بازار ساخت هدست‌های بی سیم شده‌اند که برخی از آن‌ها برای رقابت با AirPods اپل ساخته شده‌اند و برخی دیگر نیز دسته بندی‌های جدیدی در این بازار ایجاد کرده‌اند و خودشان را ...