«هزارپا» آخرین ساخته «ابوالحسن داوودی» است، کارگردانی که توانسته سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگر را برای «رخ دیوانه» به دست بیاورد و خاطره خوبی با فیلم «تقاطع» برای مخاطب ساخته است و همین تثبیت شدنش در ذهن بیننده ...