به نظر می رسد که بشر بیشتر به شناخت فضا و کهکشان های خارج از کره ی زمین علاقه داشته و کمتر درون زمین برایش مساله بوده است. در حالی که عجایب و شگفتی های اعماق و هسته زمین نیز ...