عمل هضم مواد غذایی که مصرف کرده‌ایم را به بخش‌های کوچکتری تقسیم و تجزیه می‌کند و این عمل سبب می‌شود تا بدن انسان از تمام مواد مغذی موجود در مواد خوراکی بهره کافی را ببرد. مواد غذایی مختلف هر کدام ...