نمایش «این کجا و آن کجا» در روزهای نهم و دهمِ سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، در بخش خیابانی در محوطه ی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت. نمایشی که با استقبال بسیار خوب مخاطبان رو به رو ...