جیرفت، چون پیرزنی فرتوت روزهای سختی را می‌گذراند و مردم تنگ دست روستا در اثر خشکسالی به ستوه آمده بودند تا اینکه بارانی ناگهانی و سیل آسا پرده از گنج‌های پنهان در دل این سرزمین برداشت و سرنوشت مردم این ...