مرتضی ممیز ، طراح گرافیک برتر ایرانی که گرافیک را به‌عنوان رشته‌ای دانشگاهی به ایرانیان شناساند، در ۵ آذر سال ۱۳۸۴ چشم از جهان فروبست. بنیاد این هنرمند به مناسبت سیزدهمین سالگرد ایشان همایشی در خانه هنرمندان تهران ترتیب ...