محوریت قرار دادن روحایت در نقش اصلی مدت هاست در سینمای ایران جاری است؛ اما شوخی کردن با روحانیت و دست مایه طنز قرار دادن آن با فیلم «مارمولک» به کارگردانی «کمال تبریزی» شروع شد. فیلمی کُمِدی، متفاوت و تاثیرگذار ...