«همایون غنی زاده» کارگردان جوان و موفق تئاتر است. او از نوزده سالگی وارد عرصه هنر شده و با تشکیل گروه هنری مونگو، فعالیت خود را در این عرصه آغاز کرده است. وی تا کنون هشت نمایش را به ...