پرونده نمایش مضحکه بادسوار هما جدیکار، نامی آشنا در عرصه نمایش عروسکی و از استادان این رشته است. او دانش آموخته کارشناسی نمایش عروسکی از دانشکده هنرهای دراماتیک و دارای مدرک درجه یک هنری است. این هنرمند در زمینه نویسندگی، ...

درباره نمایش مضحکه بادسوار مبارک و دخترِ حاجی قصد ازدواج دارند اما حاجی اختلاس کرده و فراری است. او آن قدر سبک و تهی شده است که باد او را به هر سویی می برد و در این میان حاجی ...