همدان ، قدیمی‌ترین شهر ایران و از کهن‌ترین شهرهای جهان است که در غرب ایران قرار دارد. این شهر که اولین پایتخت پادشاهی مادها بود درگذشته با نام هگمتانه شناخته می‌شد. ...