گویا پس از سال ها همکاری میان دایملر و گروه رنو نیسان، زمان آن رسیده است که این شرکت ها رویه تازه ای را پیش بگیرند و بنابر اعلام رسمی دایملر تصمیم گیرنده این قطع همکاری بوده است. حدود ۹ ...