چرا صاحبان دو کنسول رقیب قدرتشان را با هم جمع می کنند و این برای گیمرها به چه معناست؟ شوک های اساسی در صنعت بازی کم هستند اما چه کسی پیش بینی می کرد که هفته گذشته در اطلاعیه ای ...