«همین حوالی»، نمایشی است که حوالی سرچشمه وکوچه بلبل می گذرد و چنان زیبا این فضا را ترسیم می کند که بیننده دلش برای صمیمیت آن روزها تنگ می شود، روزهایی که خانه های بزرگ و کلنگی را فقط ...

نقد نمایش همین حوالی   رضا بهرامی برای نمایش جدید خود سراغ خانه ­ای قدیمی، در قلب تهران یعنی سرچشمه و کوچه بلبل رفته است. خانه ­ای که روی صحنه هم چنان خوش می ­درخشد و آن­ قدر ظریف چیدمان ...