خودروها یک زبان مخصوص خود را دارند. اگر خیلی با دنیای آن‌ها آشنا نیستید، ممکن است درک برخی کلمات و عبارات خودرویی برای شما کار بسیار سختی باشد. الزاماً نباید برای رانندگی با یک خودرو با همه اصطلاحات و لغات ...

شاسی بلندها را به بهترین شکل، می‌توان خودروهایی توصیف کرد که به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا ظاهری شبیه به خودروهای آفرود داشته باشند، ولی مانند آن‌ها نمی‌توانند در جاده‌های خاکی عملکرد خوبی از خود نشان دهند. البته، این خودروها از ...