هنر دریاییست بی انتها و هنرمند خالق زیبایی‌ها. هنرمند با الهام از دنیای بیرون و درون خویش و با تجسم نادیده‌ها، توانایی خلق ناب‌ترین‌ها را دارد. هر انسانی جلوه‌ای از حق است و با الهام گرفتن از هر آنچه در ...