سنگ نگاره‌ها داستانهای مصوری از نخستین اجداد بشر هستند که بر غارها و بر صفحه سنگهای سخت برجای مانده‌اند. این یادگارهای کهن یکی از ارزشمندترین آثار به جای مانده از پیشینیان هستند که گوشه‌ای از باورها و زندگی آنها را ...