اکثر ما وقتی به زیرسیگاری، کلم بروکلی، دونات یا جعبه لوازم آرایش نگاه می‌کنیم، فقط همین‌ها را می‌بینیم. کاربرد اصلی آنها چشم و ذهنمان را پر می‌کند و تمام. اما پیتر چکواری وقتی به این اجسام نگاه می‌کند، یک دنیای ...