هنر کلاژ، که در فرانسه به آن”pasting یا چسباندن” می‌گویند، تکنیک هنری استفاده از مواد تولید شده چاپی یا “بازیافتی” است، مانند تکه‌های روزنامه، کاغذ، پارچه، کاغذ دیواری و غیره و چسباندن آن روی یک تابلو یا بوم، که اغلب ...