ماریو کلینگمان، هنرمندی آلمانی است که از هوش مصنوعی (AI) استفاده می‌کند، او دیدگاه‌های رادیکالی درباره خلاقیت دارد و می‌گوید: ” ما انسان‌ها اصیل نیستیم”. ما فقط چیزها را تغییر می‌دهیم، میان پدیده‌هایی که دیده‌ایم ارتباط برقرار می‌کنیم “. انسان‌ها ...