طراحی هواپیما اساساً برای چندین دهه بدون تغییر باقی مانده است. اکثریت هواپیماهای موجود فقط طرح‌های مختلف و متغیری از یک  طرح اصلی و پایه هستند، یک بدنه سیگار شکل با یک کابین خلبان که در آن خلبانان می‌توانند هرچه ...

اگر چه اپلیکیشن های ردیابی پرواز، سفرهای هوایی را فوق العاده جذاب می نمایند؛ اما سقوط هواپیما یکی از دردناک ترین شرایطی ست که مسافران بدشانس پروازی خاص، ممکن است به آن دچار شوند. اما برخلاف چیزی که به عنوان ...