اگر از هر فرد علاقه‌مند به تاریخ، در مورد پایتخت صفویان بپرسید قطعاً نام شهرهای تبریز، قزوین و اصفهان را به زبان می‌آورد، اما بد نیست بدانیم شاه عباس صفوی مکانی را در شمال ایران به عنوان پایتخت تابستانه خود ...