دلایل عجیب و غریبی می‌گویند که در حیوانات خانگی، هم گربه‌ها و سگ‌ها حس حسادت را تجربه می‌کنند. آیا حتما باید برای تجربه حس حسادت دارای اشکال انسانی بود؟ یا می‌توانیم خصایصی مشترکی با دیگر حیوانات داشته باشیم؟ پل ثِگارد ...

یکی از همکارانم می گفت عنوانی هم چون هوش سگها خیلی مختصر است و در مقام یک روانشناس صرفا می توانم به تعریف هوش و یا تفکر (خصایص انسانی) سگ بپردازم. همین سبب شد تا تحقیق زیادی در این زمینه ...

در بخش نخست، به مفهوم هوش سگها پرداختیم و آن را از برخی منظرهای مورد نظر بررسی کردیم. درباره خاستگاه سگها، اساسا همه ما در ساختار فیزیولوژی بدن خود محبوسیم. بررسی اندام و استحکام استخوان ها مشخص می کند یک ...

در این نوشتار با هوش سگها و چگونگی عملکرد ذهنی و رفتاری آنها از نگاه استنلی کورن، روانشناس و محقق رفتارشناسی سگها از دانشگاه بریتیش کلمبیا، آشنا خواهیم شد. فوق العاده است اگر برگردیم به عصر حجر یعنی حدود پانزده ...