امروزه به هر گوشه قلمروی فناوری که نگاه بیاندازیم، رد پایی از هوش مصنوعی خواهیم دید. از ماشین‌های بدون راننده بگیرید تا هدایت صنعت فیلم‎سازی هالیوود و حتی حفظ گونه‌های در معرض خطر. حتما انتظار شنیدن نام بازی‌های ویدیویی را ...