اصطلاح هوش مصنوعی برای اولین بار توسط جان مکارتی ، پدر دانش تولید ماشین های هوشمند، در سال ۱۹۵۶ استفاده شد. جان مکارتی مخترع یکی از زبان های برنامه نویسی هوش مصنوعی به نام لیسپ (lisp) است. هوش مصنوعی یا ...