یک روز بیشتر به شروع جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران نمانده است و هیایوی فیلم سازان و مخاطبان فیلم کوتاه در دنیای واقعی و مجازی شنیده می شود. مهم ترین رویداد فیلم کوتاه کشور امسال نیز مانند سال ...

مغزهای کوچک زنگ زده فیلم هومن سیدی، کارگردان جوان و شناخته شده ایرانی، برای ساخت پنجمین فیلم بلندش سراغ گوسفندانی می رود که در قالب انسان روی زمین زندگی می کنند و با منولوگ اول فیلم به خوبی ما را ...