به عنوان مؤسس و یکی از مالکان شرکت فیس بوک، مارک زاکربرگ یکی از ثروتمندترین افراد دنیاست. این روزها خیلی سخت می‌توانید کسی را پیدا کنید که او را نشناسد، حداقل این موضوع را می‌توان با اطمینان گفت که دقیقاً ...