بیماری نویسنده: هَوی کَرِل مترجم: احسان کیانی خواه انتشارات: نشر گمان قیمت: چهارده هزار تومان (چاپ سوم / ۱۳۹۴) تعداد صفحات: ۲۴۷  «بیماری» عنوان چهارمین کتابی است که قصد داریم از مجموعه «تجربه هنر و زندگی» معرفی کنیم. پیش از ...