دریافت ایمیل فیشینگ می‌تواند کمی ترسناک باشد. خوشبختانه؛ اگر هیچ واکنشی نشان ندهید یا اینکه برروی هیچ لینکی کلیک نکنید، کامپیوترتان آلوده نخواهد شد. حال اگر چنین ایمیلی دریافت کردید، باید چه اقدامی انجام دهید (یا بهتر است بگوییم انجام ...