«خنکای ختم خاطره»، آخرین نمایشِ آخرین روز سی هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است که در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت. «حمیدرضا آذرنگ» در سال ۸۸، برای این نمایشنامه جایزه بهترین نمایشنامه از جشنواره تئاتر فجر را به ...