هیپنوتیزم یکی از فرایندهای علمی است که در آن سطح هوشیاری فرد را با روش های مخصوصی عمیق می کنند تا بتواند توجه و تمرکز بیشتری پیدا کند. این روش همیشه برای افراد حیرت انگیز بوده است و اکثریت دوست ...