در دوره‌­ای هستیم که سفر رفتن نیاز به هزینه و برنامه ریزی­‌های بسیاری دارد. بهتر است که قبل از سفر برنامه داشته باشیم و هزینه­‌های سفر و خورد و خوراک خود را در نظر بگیریم تا در طول سفر با ...