در دوره‌­ای هستیم که سفر رفتن نیاز به هزینه و برنامه ریزی­‌های بسیاری دارد. بهتر است که قبل از سفر برنامه داشته باشیم و هزینه­‌های سفر و خورد و خوراک خود را در نظر بگیریم تا در طول سفر با ...

موضوعها و تعریفهای زیادی درباره معناهای گوناگون سفر مثل هیچهایکینگ، سفر با دوچرخه یا با قایق را خواندیم و شنیدیم. حالا وقت آن رسیده که با ساده ترین نوع سفر آشنا شویم. و آن سفر با دو پاست. وقتی سفر ...