برای استفاده کردن از WhatsApp معمولا فقط باید یک شماره روی هر گوشی خود داشته باشید و فقط با یک راهکار جایگزین می‌توانید یک شماره را روی چند دستگاه استفاده کنید. در این مطلب، ما به شما آموزش می‌دهیم که ...