شاید با دیدن نام واقعیت افزوده برای شما هم سوال باشد که واقعیت افزوده چه تفاوت هایی با واقعیت مجازی دارد؟ برای درک بهتر این موضوع با ما همراه باشید. واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی نیز دو تکنولوژی مشابه دیگری ...