شرکت فورد به منظور به دست آوردن درصد بیشتری از بازار خودروهای الکتریکی، قرداد همکاری جدیدی را با شرکت جدید ریوین به امضا رساند. به منظور این توافقنامه، فورد و ریوین برای ساخت خودروهای الکتریکی و کسب سهم بیشتر در ...