با وجود عالی بودن وان‌پلاس ۷ پرو ، یک چیزی درباره این موبایل من را اذیت می‌کند. علیرغم این‌که این موبایل درجه حفاظت رسمی ندارد، وان‌پلاس ادعا می‌کند که تا درجاتی ضدآب است، اما ما هرگز نگفته‌ایم که این موبایل ...